rss
twitter
    Ne mutlu Türküm diyene!

Atilla’nın Torunları Sekel Halkı Özerklik İstiyor (Szeklerland)Romanya’da Transilvanya’nın doğusunda, Karpat Dağları yamacında yaşayan Atilla'nın torunları, 700 bin kişilik Sekel halkı, 93 yıldır özerklik mücadelesi veriyor. Tüm dünyaya seslerini duyurmak isteyen bu Turan halkından kimya mühendisi Levente G. Borbely, Sekelistan’dan Moğolistan’a doğru 2 yıllık bir yürüyüşe başladı. Borbeley, yürüyüşünün 21’inci gününde Ankara’daydı.

Sekeller, Atilla’nın 453’teki ölümü ve devamında gelen Avrupa Hun İmparatorluğu’nun çöküşü sonrasında korunaklı bir yere çekilen 3000 Hun savaşçısının torunları olduklarını söylüyorlar. Bazı tarihçiler ise Sekellerin Hunların değil Avarların torunları olduklarını kabul ediyor. Ancak Sekeller’in eski sosyal ve siyasi teşkilatlanmaları Türk boylarınınkilere benziyor. Ayrıca Göktürk Alfabesi’ne çok benzer bir alfabe kullanıyorlar.
0 yorum: