rss
twitter
    Ne mutlu Türküm diyene!

Nogay Türkleri'nin Milli BayrağıNogay Türkleri'nin milli bayrağı...

Nogay Türkleri, yalnız kafkasya'da değil tüm Türk Dünyası'nda en çok soykırım ve göçe maruz kalan Türk halkıdır. Yıllarca Ruslara karşı direnen ve onları Kafkasya'ya sokmayan Nogay Türkleri, sonraki yıllarda korkunç katliam ve soykırımlara tabi tutulmuşlardır. Bugün dağınık halde Rusya, Romanya, Kırım ve Türkiye'de yaşamaktadırlar. Rusya'daki en büyük Nogay nüfusu Dağıstan Cumhuriyeti'ndedir. Dağıstan'da 50.000 civarında Nogay Türkü yaşamaktadır. Ayrıca, komşu Stavropol Kray'ında 25.000, Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti'nde 17.000, Astrahan Oblastı'nda 6.000, Çeçenistan'da 5.000 Nogay Türkü yaşamaktadır. Romanya'da da 15.000'e yakın bir Nogay nüfusu yaşamaktadır. Türkiye'de ise 600.000 civarında Nogay Türkü yaşadığı tahmin edilmektedir.

Nogay ulusal bayrağında ana temayı Kök Böri denilen Göksel Dişi Kurt amblemi oluşturur. Bu amblem eski zamanlara dayanan savaşçı gelenekleri ve Nogay halkının askeri bakımdan ününü sembolize eder. Kök Böri amblemi açık mavi renkteki fonun ortasında oturan kanatlı bir dişi kurttan oluşur. Dişi kurtun koyu mavi görüntüsü altın rengi kenarlıdır ve göndere doğru bakar.

0 yorum: