rss
twitter
    Ne mutlu Türküm diyene!

Karaçay-Balkar Türkleri'nin Ortak Milli BayrağıKaraçay-Balkar Türkleri'nin ortak milli bayrağı...

Karaçay ve Balkar Türkleri aslında, Ruslar tarafından iki farklı ülkede yaşamak zorunda bırakılan tek bir halktır. Elbruz (Mingitav) Dağı'nın doğu yakasında yaşayan Balkar Türkleri, Kabardey-Balkar Cumhuriyeti'nde, Kabardey Çerkesleri ile yaşamaya mecbur edilerken, Mingitav'ın batı yakasında yaşayan Karaçay Türkleri ise, Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti'nde Çeskesler ve Abazalarla yaşamak zorunda bırakılmıştır. Rusların neden böyle bir uygulamaya gittiğini tahmin etmek zor değildir.

Karaçay-Malkar Millî Bayrağındaki sembolün kaynağı, Kafkasya’da Karaçay’ın en eski yerleşim birimlerinden olan Kart-Curt köyünde bulunan, üzerinde yazılar ve şekiller olan Hicri 1107, Miladi 1695 tarihli çok eski bir taşa dayanmaktadır. Bu sembol, Karaçay-Malkarlıların ataları olan Alanlardan kalmıştır. Aynı sembol, çok eskiden kalma bir Alan kalkanının üzerinde de yer almaktadır.

Taşın üzerinde Arapça ve Arap harfleriyle yazılmış Karaçay-Malkar diliyle yazılar vardır. Taşın üst kısmında Arapça; “Allah, Muhammed ve dört büyük halifenin isimleri: Ebubekir, Ömer, Osman ve Ali” yazmaktadır. Taşın alt kısmında Arap harfleriyle ve Karaçay-Malkar dilinde “Bügün Manga, Tambla Sanga (Bugün Bana, Yarın Sana)” şeklinde bir ifade yer almaktadır.

Bu iki yazının arasında ise bir sembol bulunmaktadır. Bu sembol bayraktaki sembolün kaynağıdır. Karaçay-Malkarlı bilim adamlarının açıklamasına göre; semboldeki en dışta olan daire ya da çember evreni yani kainatı temsil etmektedir. Dairenin içerisinde her bir kenarı kavisli çizgilerden oluşan dörtgen; su, ateş, toprak ve havadan oluşan dört elementle birlikte dünyayı tasvir etmekte; dörtgenin her bir köşesi de dünyanın dört bucağını göstermektedir. Sembolün merkezinde yer alan daire ve içerisindeki Mingi Tav elbette ata yurdumuz Kafkasya ile Karaçay-Malkar halkımızı temsil etmektedir. Son olarak, bayrağın zeminindeki yeşil renk ise; tabiatı, hayatı, huzuru, bolluğu, bereketi, fazileti ve elbette yüce dinimiz İslam’ı temsil etmektedir.

Karaçay-Malkar millî bayrağının artık Türkiye’de yaşayan Karaçay-Malkarlılar tarafından da birtakım toplantılarda, festival ve şenliklerde kullanılmasının birlik ve beraberliğin sağlanmasında ve pekiştirilmesinde katkısı olacağı, ayrıca yeni bir heyecan, yeni bir güzellik ve yeni bir renk oluşturacağı kanaati oluşmuştur.

Öte yandan böyle bir oluşumun, yani çeşitli festival ve şenliklerde Karaçay-Malkar millî bayrağının kullanılmasının hukuken sakıncalı olabileceği, hatta bununla bölücülük yapılıyormuş gibi algılanabileceği endişesi de mevcuttur.

Karaçay-Malkar millî bayrağının, birtakım toplantılarda, şenliklerde, festivallerde, Atatürk posteri ve Türkiye Cumhuriyeti bayrağıyla birlikte kullanılmasının hukukî bakımdan bir sakıncası yoktur. Ayrıca, Karaçay-Malkarlıların, zaten Türk soylu bir halk olması sebebiyle, bölücülük yapması diye bir şey söz konusu dahi olamaz.

0 yorum: