rss
twitter
    Ne mutlu Türküm diyene!

Yabancı Kökenli Sözcüklerin Türkçe Karşılıkları -F-

Faal : Çalışkan, etkin
Fahri : Onursal
Fail : Yapan, eden
Faiz : Getiri
Faktör : Etken
Final : Son
Fanatizm : Bağnazlık
Fasıl : Bölüm
Federal : Birleşik
Finish : Bitiş, varış
Full : Tam
Full Time : Tam gün
Fullemek : Doldurmak

0 yorum: