rss
twitter
    Ne mutlu Türküm diyene!

Kısa Kısa: Etrüskler


Etrüskler, İtalya'nın Tiber ile Arno nehirleri arasında yeralan Etruria bölgesinde yaşamış ve M.Ö. 6. yüzyıla dek varlığını sürdümüş bir halkın adı olup Eski Romalılar tarafından Etrusci veya Tusci adlarıyla tanımlanmışlardır. Etrükslerin en büyük Tanrısının ismi Turan'dı.

Etrüskler ile Türklerin ortak bir kökeni olduğunu destekleyen bulgular:
  • Soyunu kurta dayandıran halklar yalnızca Türkler, Moğollar ve Etrüsklerdir.
  • Etrüsk dilindeki ve Türkçe’deki sözcük benzerlikleri.Dil benzerliğiKültür ve GramerRunik Yazı
  • Ölümle ilgili adetlerdeki benzerlikler.
  • Etrüsk iskeletleri üzerinde ve Anadolu’da yapılan DNA testlerinin sonuçları.
  • Örneklerine yalnızca Anadolu’da rastlanan kulplu kazan gibi metalurji örneklerinin Etrüskler’de de görülmesi
  • Etrüskçe’nin Türkçe gibi eklemeli (agglutinant) bir dil olması
  • Etrüsk yazısında kullanılan birçok yazı karakterinin Orta-Asya’da ve Doğu Anadolu’da rastlanan Ön -Türkler’e ait runik yazıdaki karakterlere eş olması.
Sonuç olarak son bulgularada bakılırsa Etrüsklerin Türk kökenli oldukları ve Türkistan'dan geldikleri görülür. Kamunlar Vadisi ve İsviçreye yerleşen Türklerden bir kısmı olan Etrüskler Roma İmparatorluğu'nun da kökenidir. Roma İmparatorluğunun kurucularıdır.

0 yorum: