rss
twitter
    Ne mutlu Türküm diyene!

12 Nisan 1967 - İsmâil Hâmî Dânişmend'in Vefâtı

"Îzâhlı Osmânlı Târihi Kronolojisi" nin yazarı, büyük Türkçü, târihçi ve şâir İsmâil Hâmî Dânişmend'i saygı ve özlemle anıyoruz. Mekanı uçmağ olsun.

0 yorum: