rss
twitter
    Ne mutlu Türküm diyene!

TÜRKSOY Nevruz ŞenlikleriTürk kültürünü araştırmak, yaşatmak ve geniş kitlelere tanıtmak amacıyla 1993 yılında Türk Cumhuriyetleri’nin kültür bakanlarının imzalarıyla kurulan Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı, insanlığın ortak mirası olan Nevruz geleneğini, TÜRKSOY üyesi ülkelerden gelecek 250 yakın sanatçı ile bir şölene dönüştürüyor.

Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri’nin yanı sıra 2010 yılında Paris, UNESCO Merkezi’nde ve Strazburg’da, 2011 yılında ise New York, BM Genel Kurulu Salonu ve Washington’da gerçekleştirilen Nevruz kutlamalarının ardından, TÜRKSOY’un çabalarıyla her geçen yıl genişleyerek daha geniş kitlelere ulaşan Nevruz coşkusu bu yıl Anadolu’nun dört bir köşesinde TÜRKSOY’un etkinlikleri ile kendisini gösterecek.

‘‘TÜRKSOY Nevruz Şenlikleri’’ kapsamında, 19-30 Mart 2012 tarihleri arasında TÜRKSOY üye ülkelerinden gelecek 250’ye yakın sanatçı, İstanbul, Ankara, Eskişehir, Karaman, Adana, Hatay, Çankırı, Elazığ, ve Kayseri’de düzenlenecek etkinliklere katılarak baharın renklerini taşıyan kostümleri ile unutulmaz performanslara imza atacak. Ayrıca bu yılki şölenlerde bir ilk gerçekleşecek ve yıllardır nevruz geleneğini yaşatmakta olan Çin Halk Cumhuriyeti Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi’nden gelecek 40 kişilik sanatçı ekibi gösterileriyle nevruz kutlamalarına renk katacak.

T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı , Başbakanlık Tanıtma Fonu ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nin katkılarıyla 21 Mart 2012 tarihinde, Resim Heykel ve Etnografya Müzesinde, TÜRKSOY’un yakacağı Nevruz ateşi, daha önce olmayan bir sıcaklıkla, tüm Türkiye’yi ısıtacak.TÜRKİYE NEVRUZ PROGRAMI

19 Mart 2012: İstanbul, Eyüp Meydanı Saat: 12.00
21 Mart 2012: Ankara, Devlet Resim ve Heykel Müzesi Saat: 10.00
22 Mart 2012: Eskişehir, Osmangazi Üniversitesi Kongre Merkezi Saat: 19.00
23 Mart 2012: Karaman, Kemal Kaynaş Kapalı Spor Salonu Saat: 20.00
25 Mart 2012: Adana, Menderes Piknik Adası Saat: 11.00
26 Mart 2012: Hatay, Hatay Kültür Merkezi Saat: 20.00
27 Mart 2012: Elazığ, Atatürk Kültür Merkezi Saat: 19.00
28 Mart 2012: Çankırı, Saat: 19.00
29 Mart 2012: Develi/Kayseri Cumhuriyet Meydanı Saat: 12.30
30 Mart 2012: Kayseri Saat: 19.00

BM 21 MART’I ULUSLARARASI NEVRUZ GÜNÜ İLAN ETTİ

2009 yılında, UNESCO nezdinde “Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi”ne dahil edilen Nevruz, BM tarafından resmen tanınmaktadır. BM Genel Kurulu’nun 2 Aralık 2009 tarihli oturumunda 21 Mart tarihi “Uluslararası Nevruz Günü” olarak ilan edilmiştir. Genel Kurul bu kararında Nevruz kutlayan ülkeleri, başta UNESCO olmak üzere diğer hükümetler arası örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarını Nevruz’un tanıtılması ve kutlanması konusunda işbirliği yapmaya davet etmektedir.

TÜRKSOY: TÜRK DÜNYASININ KÜLTÜR KÖPRÜSÜ

Türk kültürünün araştırılması, tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacı doğrultusunda kurulmuş çok taraflı bir kültürel işbirliği örgütü olan TÜRKSOY, Nevruz bayramını 1995 yılından itibaren çeşitli etkinlikler düzenleyerek her yıl kutlamaktadır.

UNESCO ile aynı ilke ve hedefleri paylaşan ve faaliyetleri sadece üye ülkelerle sınırlı olmayan bir uluslararası örgüt olan TÜRKSOY, kültürlerarası yakınlaşma ve medeniyetler arası diyalog sürecini desteklemek adına Nevruz Bayramını 2009 yılında UNESCO Genel Merkezi’nde 8 ülkeden 100’ün üzerinde sanatçının katılımı ile 2010 yılında Paris, UNESCO Merkezi’nde ve Strazburg’da,2011 yılında ise ABD’de bulunan BM Genel Kurulu’nda ve Washington’da gerçekleştirdiği etkinlikler ile kutlamıştır. TÜRKSOY Nevruz kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler ile hem zengin Türk kültürü tanıtılmış, hem de kültür ve sanatın evrensel dili ile kültürlerarası yeni köprülerin inşa edilmesinde katkıda bulunulmuştur.

Bu yıl Türkiye’nin İstanbul, Ankara, Eskişehir, Karaman, Adana, Hatay, Çankırı, Elazığ, ve Kayseri şehirlerinde düzenlenecek olan etkinlikler, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Başbakanlık Tanıtma Fonu ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği başta olmak üzere bir çok belediye ve üniversitenin ortaklığında gerçekleştirilecektir.

NEVRUZ NEDİR?

Avrasya’nın geniş coğrafyasında yaşayan halklarda baharın müjdecisi ve “yeni gün” olarak bilinen Nevruz, yeniden canlanmaya başlayan doğanın insanlara sunduğu bolluğu, bereketi, diriliği, sevgiyi, kardeşliği, paylaşmayı, barışı ve dostluğu simgelemektedir. Nevruz, Toprak Ana’nın tekrar nefes alarak yeşerdiği ve dirilişin tekrar başladığı gündür. Tarihi beş bin yıla uzanan Nevruz, Türk dünyasında da en ulu gün olarak bilinmekte ve Navrız, Yeni Gün, Ulu Kün, Mart Dokuzu, Çıl Pazı, Çanı Kün, Şagaa, Isıah, Yengi Kün gibi adlarla en canlı ve en sıcak biçimde kutlanmaktadır.

Kültürel miras yoluyla günümüze kadar ulaşan ve Türk dünyasının millet bağını güçlendiren, yüreklerde hissedilen en önemli bayramlardan biridir, Nevruz. Yeni bir yılın başlangıcı olarak yeniden doğuşu simgeleyen bu bayram, geleceğe dair umut, arzu ve temennileri de içinde barındırmaktadır. Belki de bu yönüyle dünyada tektir ve özgündür. Nevruz ile yeniden doğan ve coşkuyla yenilenen sadece doğa ve tabiat değildir. İnsan da bedenen ve ruhen kendini temizler ve yeniler. Yeni bir yılın başlangıcıyla birlikte duygular ve fikirler de yenilenir. Bu yüzden Nevruz, doğadaki dirilişle birlikte bir bayram sevincini ve coşkusunu yaşatmanın yanı sıra, insana dair umudu ve en güzel dilekleri de temsil etmektedir.

Tüm Türk Devletleri gücünü, sağlam ve tarihi devamlılığı olan bir topluma, bu toplum içinde yaşayan geçmişin mirasına, dayanışma, hoşgörü, insanlık ve kardeşlik kültürüne borçludur.

Eski Türklerle İranlılar’ın yılbaşı olarak kabul ettikleri gün, Farsça ‘‘Nevruz’’ olarak adlandırılmıştır. Nevruz; ‘‘yeni gün’’ anlamına gelmektedir. Güneşin koç burcuna girdiği, gece ile gündüzün eşitlendiği bugün miladi takvime göre 21 Mart’a rastlamaktadır.

Türkçe konuşan halklar, Nevruz’da, yenilik, canlılık, dirilik olacağına, doğanın canlandığına, insanın ruhunun da yenileneceğine inanırdı. Nevruz geleneği; başta Türkler’in ilk takvimi olan Oniki Hayvanlı Türk Takvimi’nde görüldüğü üzere çok eskiden beri bilinmekte ve tarih boyunca olduğu gibi günümüzde de törenlerle kutlanmaktadır. Selçuklu Sultanı Melikşah için hazırlanan Celali Takvimi’ne göre; güneşin koç burcuna girdiği gün yeni yıl olarak kabul edilmiştir. Selçuklu hükümdarlarının Mart Ayı’nda tahta çıktığı ve Nevruz’u halkla birlikte kutladığı bilinmektedir. İyiyi, güzeli, doğruyu, mutluluğu ve barışı sembolize eden bahar bayramı Nevruz, geniş bir coğrafyada kutlanıla gelmiştir. Tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. Bugün Çin’den Balkanlar’a kadar uzanan coğrafyada farklı adlarla anılan Nevruz benzer biçimlerde kutlanmaktadır. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan bağımsızlıklarından sonra 21 Mart’ı resmi tatil ilan etmiştir.

Nevruzla ilgili efsaneler, dinsel inanışlar… Nevruz’un, kapalı bir mekandan açık bir mekana doğru hareket etmeyi; güneşe, ısıya ve bolluğa duyulan özlemi göstermektedir. Bu söylencelerde; var olan durumdan kurtuluş ve huzura kavuşma isteği dikkati çeker. Efsane ve inanışlarda geçen ateşin doğması; Buzul Çağı’nda insanın ateşi icadını, dağları eritme; Maden Çağı’na girişi, tarlanın sürülmesi, hayvanların evcilleştirilmesi; Neolotik Çağ’a girişi sembolize etmektedir. Bugün de ateş, su, toprak, mağara gibi Nevruz söylencelerinde geçen unsurlar tüm insanlığın vazgeçilmezleridir. Ancak özellikle ateş Türkler için hangi din veya inanıştan olurlarsa olsunlar büyük önem taşımaktadır. Altay halklarından Tatarlar’a, Azeriler’den Karaimler’e, Gagauzlar’a kadar pek çok Türk halkı tarafından ateş ve su ruhsal ve bedensel arınma için gereklidir. Bu sebeple geniş Türk coğrafyasında Nevruz’da ateş yakmak ve iyi dileklerde bulunarak ateş üzerinden atlamak bir gelenektir.

Kaynak: Nevruz Ateşi Tüm Türkiye'yi Saracak

0 yorum: