rss
twitter
    Ne mutlu Türküm diyene!

Mareşal Fevzi Çakmak"Aşırı solculukları ile mâlum kimselerin kanaatları, bir nevi kızıl faşistliktir. Bence, tek şef sistemine dayanan aşırı solculuk da insanlık ve kanun dışıdır. Bu sebeple, bu gibilerin aramızda bulunmamaları lazımdır. Benim, aşırı solcularla ve alelumum millî fikirler dışında kanaat sahipleriyle anlaşmama imkân yoktur. Fikren milliyetçi olduğumu tekrara lüzum yoktur ve herkes pekâlâ bilir ki ben solculuk temayüllerinin ezelî muhalifiyim."

Mareşal Fevzi Çakmak

0 yorum: