rss
twitter
    Ne mutlu Türküm diyene!

Altı Yarıq TiginİÖ. 1517- İÖ. 512 arasını kapsayacak şekilde, rahipler tarafından yazılmış ve bir mabette saklanmıştır. İÖ. 516’da mabetlerin kontrol altına alınmaları üzerine, mabetteki yazıların hepsi kopya edilerek Miran kentine götürülmüştür.

Macar Türkolog Aurel Stein, 1907’de, Içkı Türkistan’ın Miran (Tunghuang) kentinde, çok eski bir Türkçe ile yazıldığını kabul ve ilân ettiği (Altı Yarıq Tigin)’e ait 3 yaprak bulmuştur.

Altı Yarıq, “ Tanrı’ya varma, onda erime, onunla özdeşleşme için gerekli olan 6 fazileti ifade eder.”

0 yorum: