rss
twitter
    Ne mutlu Türküm diyene!

Ukrayna Gagauzlar Birliği’nden Azerbaycan Büyükelçiliğine Kardeş Ziyareti


Ukrayna Gagauzlar Birliği’nden Azerbaycan Büyükelçiliğine Kardeş Ziyareti


Azerbaycan Büyükelçiliğinde Ukrayna Gagauzlar Birliği Başkanı Doç. Dr.Tudora Arnaut ve Başkan yardımcısı Vasiliy Kelioglo Azerbaycan Büyükelçisi Dr. Eynulla Memedli ile görüştü. Ukrayna Gagauzlar Birliği Başkanı Doç Dr. Tudora Arnaut derneğin üç yıl içerisinde yayımlamış olduğu kitapları sayın Büyükelçiyehediye ederek yapılan derneğin projelerinden bahsetmiş. Arnaut özellikle şunu vurgulamıştır: ‘Ukrayna Gagauzlar Birliği 2007 yılından kurulduğu günden itibaren tüm gücü ve çoğunlukla kendi imkanları ile Ukraynadakı Gagauz halkın kültürel, siportif, ekonomi, eğitim alanlarında halkına yardım etmekte ve bunun yanısıra Ukraynada yaşayan diğer Türk halkları ve özellikle Azerbaycan Türkleri ile de yakın temasta bulunmaktadır. Yapılan ortak sempozyum ve genel Türk bayramları bunun göstergesidir. Örnek gösterecek olursak derneğimizin başkanlığında iki defa gerçekleştirilmiş olan ‘Ukraynada Türk halkları Paneli ‘ adlı iki tane ulusal sempozyum ve neticede basılmış olan kitaplar ve ‘Nevruz bayramı’ gibi kadim Türk bayramı bu örneklerden birer tanesidir. Amaçımız Azerbaycan Büyükelçiliğin başkanlığında yakın gelecekte Ukrayna- Azerbaycan ve Gagauz kültürü arasında daha sıkı bağlantılar kurmak ve ortak projelerde çalışmaktır. Bizim köklerimiz Oguz boyundandır ve biz aynı Türk ağacın dallarıyız’.

Dernek başkan yardımcısı Sayın Vasiliy Kelioğlu da derneğin kuruluşundan günümüze kadar yapılan faaliyetlerden ve Gagauz Yeri Özerk Bilgesi ile sıkı işbirliği çalışmalarından, ayrıca halkımızın milli uyanışı için yapılan dernek faliyetlerinden bahsederken ‘ derneğin amacı halkımızın kendi köklerini iyi bilmesi, gagauz dilinini geliştirmek için okullarda okutulması ve okul kitapların hızla hazırlanması, kültürel etkinliklerde gagauz folklor grupların ancak bölgesel festivallerde değil de Kiev ulusal ve başka ülkelerdeki uluslararası festivallerde yer almaları için yardım etmemiz ‘- diye belirtti.

Buna karşılık Azerbaycan Büyükelçisi Sayın Dr.Eynulla Medetli elçiliğin Gagauz Türklerine büyük sempati beslediklerini ve kendi kardeşleri olarak kendilerini gördüklerini, aynı zamanda gerek elçilik olarak, gerek ise burada bulunan Azerbaycan dernekleri ile de yakın temasta bulunmak için her türlü imkanı sağlayacağını bildirdi.

Görüşme yaklaşık bir saat sürdü ve ortak projelerin hazırlanması için çalışmaların başlanması için vurgu yapıldı.

0 yorum: