rss
twitter
    Ne mutlu Türküm diyene!

Akay Kineyev: Türk Birliğinden Korkuyorlar

Akay Kineyev: Türk Birliğinden Korkuyorlar

Altayların Ruhani lideri ve Şamanların başı Akay Kine, “Türk Halkları birleştiği takdirde dünyanın her yerinde başköşeyi alacak. Gök Tanrı’nın bağlıları olarak tekrar “eşitler arasında eşitlik” prensibini getireceğiz. Bu dünyayı yönetenlerin işine hiç gelmez” diyor.
Yeniçağ’ın Misafir Odası’nda Kültür ve Töre Derneği’nin çağrısı ve sponsorluğu üzerine Türkiye’ye gelerek bir dizi konferanslar veren Altay’ın Ruhani lideri Şamanlar’ın başı Akay Kine’yi konuk edeceğiz. Bu söyleşiyi ilgi ile takip edeceğinize eminiz.

Türkiyeye hoş geldiniz Buraya geliş amacınızı bize anlatırmısınız?
İlk önce beni buraya davet eden Kültür ve Töre Derneği Başkanı Kemal Ermetin Bey’e teşekkür ederim. 1995 yılında Altay’ın ruhu gelip bana “Türk Birliği için çalışmaya başla!!! Yolun Manas’ın, İlteriş Kağan’ın yoludur!!!” dedi. Ben buraya Tanrı’nın isteği ile geldim. Ben buraya gelmeden önce Kırgızistan, Kazakistan, Başkurdistan, Tataristan ve İran’a gittim. Bu yolları Türkleri birleştirmek arzusu ile kat ettim. Bu uğurda boşuna çaba harcamadığımı gördüm. Çünkü dolaştığım Türk illerindeki Türklerinde bu birleşme yolunda çabaladıklarını gördüm. Bu amaç doğrultusunda daha fazla emek vermem gerktiğine inandım.

Niye bu işe 1995 yılında başladınız?
Ne yazık ki, Sovyetler Birliği zamanında bu birleştirme çabaları tamamen yok olmuştu. Ben Altay’da kendi arkadaşlarımla Türk örf ve adetlerini canlandırmaya başladığım zaman, diğer Türk devletlerine daha cesur bir şekilde gidebildim. Çünkü benim arkamda Altay vardı. Çünkü Altay’da Türk kültürünün canlanması ve dinimizin gelişmesi gerekliydi. Bunun için Altay beni koruyor, Altay bana güç veriyor.

Ruslar’ın en çekindikleri din hangisidir?
Ruslar’ın korktuğu şey Türkler’in birleşmesidir. Çünkü biz 250 milyondan fazlatyız. Biz Türkler 56 halktan fazlayız. Her zaman büyük devletler kurmuşuz ve bizim varlık gösterdiğimiz yer de Avrasya’dır. Eğer eskiden olduğu gibi tekrar birleşmeye başlarsak, çok büyük millet olacağız. Dolayısı ile de bizim o eski şanlı imparatorluğumuz geri dönmüş olacak.

Ruslar Türkler’in birleşmesinden mi korkuyor?
Evet!!! İşte Ruslar bundan korkuyor!!! Türk halkları birleştiği taktirde dünyanın her yerinde başköşeleri alacak. Gök Tanrı’nın bağlıları olarak tekrar eşitler arasında eşitlik prensibi getirmiş olacaklar. Dünyada şimdi eşitlik değil çoğunluk prensibi yaşamaktadır. Eşitler arasında eşitlik prensibi, bütün insanların eşit olduğu anlamına gelir. Ve bu pek çok halkın işine gelmeyen bir durumdur. Özellikle şu anda dünyayı yöneten halkaların işine hiç mi hiç gelmez!!!

Sizin dediğinize göre, Ruslar, birbuçuk milyar Müslüman’ın birleşmesinden değil de, 250 milyonn Türk’ün birleşmesinden mi korkuyor?
Soruyu nasıl sorarsanız sorun, cevabım “Evet” olacaktır. Çünkü, Ruslar’a göre Müslümanlık o kadar etkili değil!!! Çünkü Müslümanlık uluslar arası bir din. Her milletten insan Müslüman olabilir. Dolayısı ile bir Rus da Müslüman olabilir. Ancak bizim “Ak dinimiz” mili bir din. Milli bir din olduğu için Türkleri daha güçlü kılar. Dünyayı yönetenler de; “Bu dine inananları eğer gördüğümüz yerde ezmezsek, biz Türkler’in karşısında tutunamayız, duramayız!!!” bu düşüncelerde sanırım. Olaya böyle baktığımızda Ruslar’ın da niye Müslümanlara değild e Ak Din’e inanalara bu kadar baskı yaptıkları anlaşılır.

Sizin saçınızın uzunluğu dikkatimi çekti. Bunun dini inanışla bir paralleği var mı?
Türk erkeklerinin saçı yanlardan kesik tepeden uzun ve örgülüdür. Kadınların saçı ise tamamen uzun ve örgülüdür. Saç Tanrı’ya bağlılığın sembolüdür.
Baskı ve zulüm önleyemedi
Altayların “Ak Jang” Batılıların “Burhanizm” dediği Ak Din, Türk halklarının eski “tek tanrılı” inancı Şamanizmin temelleri üzerine kurulmuş, reformist bir harekettir. Dönemin Rus yönetiminin görüşüne göre Ak Din, Sibirya’nın Türk halklarını ortak bir milliyetçilikle birleştirip Rusyaya zarar vermeleri için yurt dışından desteklenen, Rusya’nın düşmanları tarafından tasarlanmış bir plandır. Bu yüzden Ruslar, bu din mensuplarına karşı büyük bir kovuşturma başlattılar. Haddinden fazla şiddet kullanarak, kanlı bir şekilde Altay türkleri’nin isyanını bastırdılar. Ak Din mensuplarına verdikleri idam cezaları bile bu dinin günümüze kadar yaşamasını önleyemedi.

Efsanevi kurtarıcı; OYRAT HAN!!!
Ak Din’in ilk önderi çet Çelpen ve eşi Kule Ak ve evlatlık kızı Çuğul Sarok Çandık ile Üst-kan kasabasından 20 kilometre uzaklıktaki bir ormanlık bölgede yaşıyorlardı. 1904 yılının Nisan ayında Çet çelpen ve onun 14 yaşındaki üvey kızı Çuğul beyaz atı ve beyaz kıyafeti ile dolaşan bir süvarinin hayalini gördüler. Bunu çevredekilere anlattılar. Ak Burhan olarak adlandırılan bu hayalet süvari, efsanevi kurtarıcı Oyrat han’ın geri döneceğinin habercisi olarak kabul edildi. Çet ve çuğul, yanlarına gelenlere bunun müjdesini verdiler. Ak Din’in ilkelerini öğretip nasihatlerde bulundular. O gün bu gündür, Ak Din’in mensupları efsdanevi kurtarıcı Oyrat Han’ın bir gün ortaya çıkıp, dünyayı yeniden kurtaracağına inanıyorlar.

TURATBEK AYTMATOV

0 yorum: