rss
twitter
    Ne mutlu Türküm diyene!

Alıstagı Bavruma / Uzaktaki Kardeşime

ALISTAGI BAVRUMA

Bu şiir Kurtuluş savaşında düşmanla ölüm kalım savaşı veren Anadolu Türkleri'ne Türkistan Türkleri adına Mağjan Jumabayulu adlı Kazak şairimiz tarafından yazılmıştır. Düşmanla ölüm kalım mücadelesi veren genç Kuva-i Milliyecilere büyük moral kaynağı olmuştur. Daha sonra Mağjan Jumabayulu dahil 90 bin Kazak TürkTürkistan ideali taşıdığı için Stalin tarafından şehit edilmiştir.

Alısta avır azap şekken bavrım
(Uzakta ağır azap çeken kardeşim)

Kuvargan bayşeşektey kepken bavrım
(Kurumuş lâle gibi çöken kardeşim)

Kamagan kalın cavdın ortasında
(Dört bir yanını sarmış düşmanın ortasında)

Köl kılıp közdün casın tökken bavrım
(Göl kılıp göz yaşını döken kardeşim)

Aldındı avır kaygı capkan bavrım
(Önünü ağır kaygı örten kardeşim)

Ömrünce capa körgen cattan bavrım
(Ömrünce yaddan cefa çeken kardeşim)

Tüksiygen yüregi tas cavız candır
(Hor gören, yüreği taş, kötü düşman tarafından)

Tiridey terin tonap catkan bavrım
(Diri diri derisi soyulan kardeşim)

.....

Altay'dın altın küni erkeletip
(Altay, altın günlerinde nazlandırarak)

Kelgende colbars bop cana er cetip
(Büyütmüştü sizleri birer pars gibi)

Akteniz, Karateniz arcagına
(Akdeniz, Karadeniz ötesine)

Bavrım meni tastap kaldın ketip
(Kardeşim beni bırakıp nasıl gittin.)

.....

Apırmay ayrıldık ba kalın toptan
(Eyvah, ayrıldık mı birbirimizden)

Şayılıp kaytpaytugun cavgan oktan
(Geri dönmezdik asla yağan oktan)

Türiktin colbarıstay cüregine
(Türkün pars gibi güçlü yüreğine)

Şını men korkak kul bop cavdan bukkan
(Gerçekten korkak kul olduk düşman karşısında)

Şark urıp erkke umtulgan Türk canı
(Özgürlük için ayağa kalkan Türk canı)

Şını men avırdı ma bitip hali
(Gerçekten hasta mı bitti mi hali)

Ot sönüp cürektegi kurudı ma
(Yüreğindeki ot sönüp kurudu mu)

Kaynagan kan tamırdagı ata kanı
(Kaynayan damarındaki ata kanı)

Bavırım! Sen o cakta, men bu cakta
(Kardeşim! Sen orada ben burada)

Kaygıdan kan cutamız bizdin atka
(Kaygıdan kan yutuyoruz Türklük adına)

Layık ba, kul bop turuv kel keteyik
(Layık mı, kulluk etmek gel gidelim)

Altayga ata miras altın takka.
(Altay'a, ata mirası Altın Taht'a)

MAĞJAN CUMABAYULU


0 yorum: