rss
twitter
    Ne mutlu Türküm diyene!

Yabancı Kökenli Sözcüklerin Türkçe Karşılıkları -C-

CV: Öz geçmiş
Cevap: Yanıt
Cümle: Tümce
Camîa : Topluluk
Cebren : Zorla
Celse : Oturum
Cihaz : Aygıt
Civarı : Dolayları

0 yorum: