rss
twitter
    Ne mutlu Türküm diyene!

Dr. Rıza Nur


Rıza Nur 30 Ağustos 1879'da Sinop'da doğmuş Türk siyasetçi, devlet adamı, yazar, Türkolog-tarihçi ve hekimdir. Ziya Gökalp’tan sonra Atsız üzerinde etkili olan şahsiyettir. Büyük Türk, büyük Türkçü, büyük dava adamı Dr. Rıza Nur: 8 Eylül 1942 Salı günü haftalık olarak çıkarmakta olduğu Tanrıdağ dergisini hazırlarken, daktilosunun başında hayata gözlerini yumdu. Türkçüler Rıza Nur'u daktilo masasında ebedi uykusunu uyurken buldu.

"Eğer Cumhuriyetin ilânından sonra Başbakanlığa İsmet İnönü değil de Rıza Nur gelseydi millîleşmek, Türkleşmek ve kuvvetlenmek bakımından Türkiye bugün başka bir manzara gösterir, bugün başımıza belâ olan birçok dâvalar tamamıyla ve kökünden tasfiye edilmiş bulunurdu." Hüseyin Nihâl Atsız

"Türklüğe olan derin bağlılığı tartışılmaz." Altan Deliorman

"Doktor Rıza Nur, meziyetleri ve eksikleri ile birlikte büyük çapta bir adamdı. Eski Türkler gibi hususî meclislerinde ince ve güler yüzlü, devlet ve millet işlerinde sert ve müsamahasızdı." Hüseyin Nihâl Atsız

‎"RızaNur hem siyasi, hem fikri, hem de ameli Türkçülük yapmıştır. Yanimaarif ve sıhhiye vekillikleri sırasında Türk olmayan unsurlarıçıkarmış, bütün memurları öz Türklerden seçmeğe çalışmıştı." HüseyinNihâl Atsız

"Türkiye'de Ali Suavi, Süleyman Paşa, Ahmed Vefik Paşa, Ziya Gökalp, Dr. Rıza Nur, Dr. Mustafa Hakkı Akansel gibi kalem sahibi Türkçüleri yetiştiren Türkçülük, 3 Mayıs 1944 hareketiyle belki de memleketi komünizm tehlikesinden kurtarmıştır." Hüseyin Nihâl Atsız

"Dr. Rıza Nur ile daha kesin anlam kazandırılan ve böylece günümüze kadar gelen Türk milliyetçiliğinin, bugün artık ana ilkeleri ve meseleleri belirmiş bulunmaktadır." Nejdet Sançar

‎"Dr. Rıza Nur, Ziya Gökalp’la farklı, Atsız’labenzer bir mizaca sahiptir. Kendince doğru gördüğünü, hatır gönüldinlemeden muhatabının yüzüne karşı, bazen kırıcı ifadelerle söylemektençekinmez. Polemik yazıları da serttir. Türklüğe olan derin bağlılığıtartışılmaz." Altan Deliorman

0 yorum: