rss
twitter
    Ne mutlu Türküm diyene!

Məhəmməd Əmin RəsulzadəCəmaət istiqlala o qədər munis olmuş, hürriyyət və istiqlal fikri o qədər xalqın canına sinmiş, ruhuna işləmişdir ki, indi artıq istiqlal bir firqənin, bir kütlənin arzusu deyil, bütün cəmaət vətəni istiqlalsız və dövləti hürriyyətsiz təsəvvür edəmiyor... Türkəm bu cəhətdən özümü xoşbəxt hiss edirəm!

Məhəmməd Əmin Rəsulzadə

0 yorum: