rss
twitter
    Ne mutlu Türküm diyene!

Aslı AçinaAsena Türk mitolojisinde önemli bir rol oynayan efsanevi bir dişi kurttur. Eski Türklerin en mühim hükümdarlarının mensubu olduğu Aşina, Zena, Asen veya Şunnu adı verilen sülale, efsaneye göre bu dişi kurttan türemiştir. Aslı Açina kelimesinden gelmektedir, zamanla dilimizde değişime uğrayarak Asena haline gelmiştir.

0 yorum: