rss
twitter
    Ne mutlu Türküm diyene!

Çeçenlerin Ruslara Karşı Saldırı Stratejileri


Genel olarak gerilla savaşı küçük ve gizli birliklerin düzenli güçlere karşı uyguladığı yıpratma taktiğidir. İlk olarak İspanyolların Napolyon'u terleten bu taktiği ilk defa Lawrence tarafından savaş kavramı haline getirildi. Kurtuluş savaşında çetelerimizin düşman birliklerine uyguladığı gibi Küba'da olduğu gibi baskıcı yönetime karşıda uygulanmıştır. II. Dünya Savaşı'nda da Alman ordularına karşı birçok ülke tarafından gerilla savaşı yürütülmüştür. Konumuz olan Çeçenler ise Ruslara karşı bu işi modern şehir gerillası düzeyine getirmişlerdir.

Asimetrik Harp: Güçsüz olan askeri birliklerin daha güçlü olan askeri birliklere karşı yürüttüğü Gayri Nizami Harp unsurlarını da barındıran savaş yöntemidir.

Çeçenler asimetrik savaş icra ettiler. Rusya'nın büyük gücüne karşı koyamayacağını bildikleri için zayıf noktalara saldırdılar. Şehir içinde sürekli yer değiştiren Çeçen gerillalar Ruslar ile sabit cephede savaşmaktan kaçındırlar. Bu taktik muharebelerin kesin sonuç vermesini engelledi ama Çeçenlerde direnişi devam ettirebilecek gücü sürekli ellerinde tuttular. Çeçen stratejisi:

  • Ruslara kayıp verdirme.
  • Savaşı uzatma.
  • Gerilere saldırma.
  • Çarpışmaları avantajlı coğrafyaya çekme.

Çeçen liderler Ruslar ile konvansiyonel savaş yapma gibi bir lüksleri olmadığını biliyorlardı. Amaçları Rusları şehirlere çekip ciddi kayıplar verdirmekti. Çeçenistan'ın başkenti Grozni'de savaş ilerledikçe Çeçenler belirgin faydalar görmeye başladılar.

Arazi ele geçirmekle meşgul olan Ruslara kayıplar verdirerek savaşı uzatmayı hedefliyorlardı. Çeçen liderlerin amacı Ruslara günde 100 kayıp verdirerek elinde sonunda çekilmelerini sağlamaktı. Ruslar şehir içlerinde piyadesiz tek sıra konvoylarla ilerliyorlardı. Çeçenler ise buna karşı ön ve arkadaki araçlara saldırıyor, böylece ortada kalan araçların hareket kabiliyetini kısıtlıyor ve panikleyen Rus birliklerini sırayla yok ediyorlardı.

Çeçen Sokak Taktikleri
Hareket kabiliyeti yüksek 25 kişilik timler ile savaşan Çeçenlerin şehir içindeki pusularda sayıları 75'i nadiren geçmiştir. Rus birliklerine saldırarak onları küçük gruplara ayrılmaya zorladılar. Ellerinde gece görüş donanımları dâhil bolca Rus silah ve malzeme stokuna sahip olan Çeçenler geceleri kontrolü ele alıyorlardı. Çeçenler hareketlerini gizlemek için doğal sisi kullanıyorlardı. Aynı amaçta olan Rus birliklerinin attıkları sis bombalarının içine ateş ederek Ruslara kayıplar verdiriyorlardı.

Rusların topçu ve roket birlikleri yerine piyadelerini tercih eden Çeçenler Kucaklama denilen taktiği uyguladılar. Ruslarla aralarındaki mesafeyi 100 ila 25 m arasında bırakan Çeçenler kendilerini topçu ve roket birliklerinden korumuşlardır. Şehir savaşında en önemli unsur istihbarattı ve Çeçenlerin elinde bolca Motorola marka telsiz vardı. Her Çeçen'in Rusça bilmesi ve çok az Rus'un Çeçence bilmesi şehir gerillaları için büyük avantajdı. Yani muharebe güvenliğini kendi anadillerinde konuşarak sağlıyorlardı. Çeçenlerin elinde bolca bulunması münasebetiyle ulusal silah lakabını alan RPG'ler Grozni'de geniş çaplı kullanılmıştır. Şunu da belirtmek gerekir ki en iyi RPG'ciler 13–16 yaş arasındaki Çeçen savaşçılardı. Bir RPG ile tank zırhını delebilmek için 4 atış gereklidir ama Çeçenler ateşleyici kapsülün içindeki patlayıcı içeriğini değiştirerek tek atışta tankların zırhını delebiliyor ve kulelerini havaya uçurabiliyorlardı.

Şimdilerde KGB Türkiye'de birçok Çeçen yöneticiyi öldürmektedir. Birinci Çeçen-Rus savaşından sonra akıllanan Ruslar her bölgeyi en az bir hafta topçu ateşiyle döverek yavaş yavaş ilerledi. Rusların Çeçenlere yardım eden Gürcü köyleri bile bombaladığı rivayet edilmektedir. Rusya 2000 yılında kontrolü ele geçirince Çeçenler rehin alma eylemleri yaptılar ve dünyanın gözünde terörist konumuna geçtiler. 2003 yılında Çeçenistan'a geniş haklarda özerklik verildi ama bu özerklik Moskova'ya sıkı sıkı bağlıydı.

0 yorum: